ZARZĄD I ADMINISTRACJA

GARBÓW, UL. KRUSZOWSKA 16

ODDZIAŁ I - PIOTRKÓW TRYB.

PIOTRKÓW TRYB. UL. ŻELAZNA 3

ODDZIAŁ II - STRYKÓW K/ŁODZI

STRYKÓW, UL. BRZEZIŃSKA 41

OFERTA

Przedmiotem działalności naszej firmy jest wynajem nieruchomości, wykonywanie robót ziemnych, drogowych, robót budowlano-montażowych, działalność produkcyjna, usługi sprzętowo-transportowe i serwisowe.

Posiadamy wytwórnie mas bitumicznych i betonowych w Garbowie k/Tuszyna, Strykowie k/Łodzi oraz w Konopnicy k/Rawy Mazowieckiej wyposażone w węzły produkcyjne :

  1. otaczarka „AMMAN” 2 szt. o wydajności 160 Mg/h każda
  2. otaczarka „BENNINGHOVEN” o wydajności 320 Mg/h 
  3. Węzeł betoniarski 2 szt o wydajności 100m3/h każdy

Oraz sprzęt niezbędny do wykonania wszelkich robót drogowych:

Rozkładarki; ładowarki; koparki; równiarki; walce, ogumione, stalowe, okołkowane; skrapiarki; spycharki; posypywarkę do poboczy i specjalistyczne samochody ciężarowe; zagęszczarki i przecinarki.

Firma jest właścicielem udokumentowanych złóż piasku i żwiru. Dysponujemy również możliwością dostarczenia usług laboratoryjnych poprzez kompletnie wyposażone laboratorium.

Łączna wydajność otaczarek to 640ton/h co pozwala na produkcję roczną osiągającą 1mln ton masy mineralno-asfaltowej.

Posiadamy w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne w rejonie województwa łódzkiego (Konopnica, Stryków, Garbów, Piotrków Trybunalski). Tereny te posiadają naniesienia w postaci budynków biurowych i magazynowych.